Nebojte se udělat rezervaci - po dobu pandemie covid 19, nebudeme požadovat zálohu ani storno poplatky, dokud se situace nevyjasní.

Zvolit jinou řeku

Jednodenní plavba Vyšší Brod - Rožmberk

Základní informace

Délka: 10 km

Průměrná doba plavby: 3 hodiny

Trasu lze naplánovat jako lehký polodenní výlet vhodný pro každého. Během cesty budete splouvat 2 jezy. Oba jezy mohou sjíždět i začátečníci. Kousek za druhým jezem dorazíte k vodáckému tábořišti "U Tří Veverek", kde je možné se občerstvit a ochutnat místní speciality, například "veverčí hovínka" - doporučujeme!!! Konec trasy je v Rožmberku, kde vás vyzvedne náš řidič s mikrobusem a odveze Vás zpět do Vyššího Brodu. Pokud vyjedete dostatečně brzy, můžete spojit výlet s prohlídkou hradu Rožmberk. Na tuto část řeky lze vyplouvat i v pozdějších odpoledních hodinách (do 16 hod.). Splutí úseku v podvečer, má své kouzlo a na řece už není velký provoz.