Zvolit jinou řeku

Přeprava zavazadel na Vltavě

Zavazadla převážíme pouze našim klientům, kteří od nás mají zapůjčené lodě, rafty, kajaky.


Převoz prázdných baťohů do místa ukončení: 40Kč/ks

Po přeložení Vašich věcí do barelů a lodních pytlů nám předáte Vaše prázdná zavazadla, která dopravíme do místa ukončení Vaší plavby, kde si věci přeložíte zpět do svých zavazadel.

Změnu místa ukončení je nutné nahlásit den před koncem plavby do 13:00h.

Zavazadla převážíme den před koncem plavby, abyste je měly při doplutí již na místě a nemusely čekat na dovezení.


Pro větší pohodlí nabízíme při splouvání Vltavy přepravu Vašich zavazadel.

Převoz zavazadel je nutno domluvit předem. V objednávce uveďte v kolonce poznámka.

Převážení zavazadel není možné do všech kempů. Některé kempy službu uložení zavazadel neumožňují, nebo je zde špatná přístupová cesta.

Zavazadla se snažíme dopravit na místo určení nejpozději do 17:00 hodin

Zavazadla přepravujeme za poplatek:

do 10 osob:  500Kč/den

do 20 osob:  800Kč/den

nad 20 osob:1000Kč/den

Přeprava uzamykatelným vlekem: 1100,-Kč/den

Spěšná přeprava: + 500,-Kč

Spěšná přeprava: jednorázový příplatek za dovezení zavazadel na místo ukončení dřív

Zpravidla se jedná o poslední den přepravy zavazadel. Čas lze domluvit individuálně.

Převoz zavazadel je nutno domluvit předem. V objednávce uveďte v kolonce poznámka.

Doporučujeme:

Zavazadla dát do jedné tašky nebo batohu. Nepřepravujeme volně ležící předměty. (karimatky, tyčky na stan, boty atd.)

Vzít sebou na loď doklady, peníze, telefon.

Vzít náhradní oblečení. Pokud přijedete dřív a budete čekat na bagáž, abyste nezmrzli

Upozornění:

Nepřepravujeme dřevo na oheň, basy piv.

Nenechávejte v zavazadlech křehké věci - nejsme schopni zaručit, že nedojde k nárazu a rozbytí

Nenechávejte v zavazadlech dokumenty a drahé věci. (elektroniku, šperky, peníze, atd.)

Při převozu hudebních nástrojů (například kytary), upozorněte obsluhu. Doporučujeme nebrat drahé nástroje.

V případě poškození zavazadla je možné nárokovat náhradu max.do výše 1000Kč