Zvolit jinou řeku

Splouvání horní Vltavy

Přímá registrace: Registrace NP Šumava 

 

Pravidla splouvání

Od Borových Lad po soutok se Studenou Vltavou a dále po Vltavě do Nové Pece

 • Teplou Vltavu a Vltavu lze v Národním parku Šumava splouvat pouze za podmínek vymezených v Návštěvním řádu (účinný od 1. 5. 2013, příloha č. 3 a 4). Pro jednotlivé úseky je stanoven datum a čas povoleného splouvání, minimální výška hladiny; splouvat lze pouze na kajaku nebo kánoi. Část řeky (Polka-Lenora) leží na území CHKO Šumava, a proto zde není splouvání regulováno.
 • Za kanoi/kajak se nepovažuje plavidlo typu paddleboard, belly boat, surfový plovák, duše, lehátka a podobné. Správa NP Šumava si vyhrazuje právo na určení sporného typu plavidla (kánoe, kajak).
 • Veškeré informace o pravidlech splouvání jsou na webových stránkách www.npsumava.cz, na informačních panelech podél řeky od Borových Lad po Novou Pec, ve volně dostupných letácích a u obsluhy registračního místa v Soumarském Mostě.

Zvláštní podmínky pro úsek Soumarský Most-Pěkná

 • Podmínky splouvání definuje příloha č. 4 Návštěvního řádu.
 • Dodržení časového plánu (platí pro skupiny s průvodcem i bez průvodce).
  Skupiny bez průvodce – při stavu hladiny vody 50–61 cm, musí dodržovat čas vyplutí a je doporučeno dodržovat čas dojezdu na jednotlivá odpočinková místa, aby nedocházelo ke slučování skupin (viz časový plán).
 • Pokud je splouvána řeka např. už z Lenory a dále se navazuje na tento úsek, je třeba naplánovat cestu s časovou rezervou (pro včasné vyzvednutí rezervace a dodržení hodiny vyplutí ze Soumarského Mostu).
 • Loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám.
 • Při registraci na Soumarském Mostě je nutné předložit doklad o zaplacení registrace (potvrzující e-mail).
 • Každý vodák jede na vlastní nebezpečí (i v případě doprovodu); za nezletilé děti zodpovídá přítomný zákonný zástupce nebo příslušná osoba vykonávající dohled.
 • splouvání vodních toků není umožněno osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

Každý vodák je povinen tyto podmínky respektovat a dodržovat

Stručný přehled přílohy č.4 NŘ - úsek Soumarský Most-Pěkná

Povolená doba splouvání: květen - víkendy a svátky

                                             červen až říjen - denně 8:00 - 20:00 hodin

Doba povoleného vyplutí: každou celou hodinu v době od 8:00 do 16:00 hodin

Povolené typy plavidel:     kajak, kanoe

Zásady pro splouvání (květen až říjen)

1. 5. – 31. 5.

pouze So, Ne, svátky

1. 6. – 30. 6., 1. 9. – 31. 10.

denně

Hladina 50 - 61 cm:

max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce
  (skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina > 61 cm:

max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce

1. 7. – 31. 8.

denně

Hladina 50 - 61 cm:

max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce
  (v době 14:00–16:00 hodin skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina > 61 cm:

max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce

 • Čas vyplutí jednotlivých registrovaných lodí (skupin) je 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 s tolerancí 15 minut po stanovené hodině.
 • Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat.
 • Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský Most–most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro každé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace.

 Při poklesu hladiny vody pod 50cm je splouvání zakázané!

Správa NP Šumava si vyhrazuje právo v odůvodněných případech posunout o jednu hodinu splouvání již registrovaného vodáka (z důvodu ekonomiky provozu).

Podmínky registrace

Registrace lodí

 • Pomocí elektronického rezervačního systému na internetových stránkách www.npsumava.cz, nejdéle však do 15.00 hodiny před dnem požadovaného vyplutí (elektronické rezervace jsou nastaveny pro stav hladiny vody 50–61 cm max. 7 lodí/hodina; při stavu hladiny vody nad 61 cm se tyto rezervace automaticky převedou – max. 20 lodí/hodina, ostatní lodě je možné rezervovat pouze na místě)
 • osobně na registračním místě Soumarský most (pouze v požadovaný den vyplutí)

Registrační poplatek

Při stavu vody 50–61 cm:

 • elektronická registrace – poplatek za jednu loď je 500,- CZK
 • na místě v den vyplutí  – poplatek za jednu loď je 600,- CZK

Při stavu vody nad 61 cm:

 • pouze na místě: registrační poplatek za jednu loď je 500,- CZK

Platba při elektronické rezervaci se provádí ihned formou platební brány (GoPay). Pro platební karty je potřeba mít aktivovanou službu platby přes internet; službu aktivujete ve Vaší bance.

Zrušení registrace - podmínky pro zrušení rezervace

 • při odhlášení do 7 dnů před vyplutím se vrací 100 % registračního poplatku
 • při odhlášení v době 6–3 dny před vyplutím se vrací 50 % registračního poplatku
 • při odhlášení v době 2 dny a méně před vyplutím se registrační poplatek nevrací

 

V odůvodněných případech lze vrátit registrační poplatek v plné výši – posuzuje Správa NP Šumava a vodák na toto vrácení nemá právní nárok.

Registrační poplatek se automaticky vrací v plné výši při výšce hladiny vody pod 50 cm.

Registrační známka

 • je současně i dokladem o registraci
 • v den splutí lze známku vyzvednout nejdříve 15 minut před danou hodinou vyplutí
 • v případě pozdního příchodu je možno splout v daný den pouze pokud je volné místo v jinou hodinu, jinak registrace propadá
 • známka se lepí shora na přední špičku lodi; na lodi smí být pouze tato jediná aktuální známka

Upozornění pro vodáky

 • plujte v proudnici, za sebou, vyhýbejte se mělčinám
 • zabraňte sjíždění skupin - dodržujte časový plán
 • neničte zbytečně pádlem koryto řeky
 • netrhejte vodní rostliny ani jiné v okolí
 • splouvejte Vy i Vaše děti tiše, nerušte živočichy, kteří zde žijí
 • vystupujte jen na odpočinkových místech
 • odpadky si odvezte s sebou
 • vyhněte se zbytečnému brodění či plavání v řece
 • požitím alkoholu porušujete NŘ
 • dbejte na své bezpečí – úsek Soumarský Most-Pěkná je klasifikován jako ZWB – WW1, přesto doporučujeme dodržování základních pravidel bezpečnosti jízdy na tekoucí vodě (použití plovací vesty a přilby)

KAŽDÝ VODÁK SPLOUVÁ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

čASOVÝ PLÁN

Dle zpřísněných podmínek pro úsek Soumarský Most-Pěkná se doporučuje dodržení časového plánu (tyto podmínky vyplutí platí pro výšku hladiny vody 50–61 cm i nad 61 cm).

 • skupiny vodáků bez průvodce (při stavu hladiny vody 50–61 cm) musí dodržovat čas vyplutí a je doporučeno dodržování časového plánu i času dojezdu na jednotlivá odpočinková místa, aby nedocházelo ke slučování skupin
 • včasný příchod a vlastnictví registrační známky
 • celková doba splutí je maximálně 4 hodiny

Například pro výjezd v 8.00 hodin
1. 08:00 hodin – vyplutí ze Soumarského Mostu, začátek úseku s povinnou registrací
2. do 09:30 – doplout na Dobrou/železniční most, odpočinkové místo
3. do 10:40 – doplout na Chlum, odpočinkové místo
4. do 11:10 – doplout na soutok Teplé a Studené Vltavy, odpočinkové místo
5. do 12:00 – ukončit splutí v Pěkné, konec úseku s povinnou registrací, možno pokračovat do Nové Pece