Trasa:

Vyšší Brod - Pískárna

Délka:

27 km

Doba jízdy:

6 - 7 hodin

popis:

Celodenní výlet dlouhý 27 km. Jsou zde 3 jezy, které mohou sjíždět i začátečníci. Jelikož je doba plavby 5 - 7 hodin, je třeba počítat i s delším časem na odpočinek. Doporučujeme vyplout do 11:00h. Splutí romantickou krajinou je nenáročné. Po cestě je několik možností občerstvení. Konec výletu je na tábořišti Na pískárně. Zde Vás vyzvedne náš řidič s mikrobusem a odveze Vás zpět do Vyššího Brodu