CZ | EN | DE odkaz na video « návrat na rozcestí

Splouvání horní Vltavy

 Úsek Horní Vltavice - Soumarský most bez registrace po celou letní sezónu bez omezení

 

Splouvání v úseku Soumarský Most - Pěkná

PODMÍNKY a ZMĚNY

Splouvání vodních toků na území Národního parku Šumava je možné jen se souhlasem

Správy NPŠ, protože zákon číslo 114/1992 toto zakazuje; podmínky pro splouvání jsou dány

Návštěvním řádem

Pro splouvání úseku Soumarský Most - Pěkná platí varianta 5B

Výsledky závěru zjišťovacího řízení k záměru "Splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most -most u Pěkné

od r. 2013" zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC634

. . .

Provoz registračního místa Soumarský Most:

květen: soboty, neděle od 7.30 do 16.30 hodin

červen - říjen: denně od 7.30 do 16.30 hodin

Informace, kontakt:

telefon: +420 731 530 418

e-mail: splouvani.vltava@npsumava.cz

. . .

Výška hladiny vody a podmínky splouvání pro daný den se určují každý den v 8:00 hodin na měrném profilu, který je umístěn na Soumarském Mostě na pilíři silničního mostu na trase

Soumarský Most - České Žleby.

. . .

Registrace lodí:

- pomocí elektronického rezervačního systému na internetových stránkách

www.npsumava.cz, nejdéle však do 15.00 hodiny před dnem požadovaného vyplutí

(elektronické rezervace jsou nastaveny pro stav hladiny vody 50 - 60,9 cm - max. 7 lodí/hodina; při stavu

hladiny vody nad 61 cm se tyto rezervace automaticky převedou - max. 20 lodí/hodina, ostatní lodě je možné

rezervovat pouze na místě) a platba při elektronické rezervaci je možná pouze formou platební

brány (GoPay): platební kartou

- osobně na registračním místě Soumarský Most (pouze v požadovaný den vyplutí)

- typ lodě: kanoe nebo kajak

. . .

Registrační poplatek:

při stavu vody 50-60,9 cm

•  elektronická registrace: registrační poplatek za jednu loď je 300,- CZK

•  na místě v den vyplutí: registrační poplatek za jednu loď je 500,- CZK

při stavu vody nad 61cm

•  pouze na místě: registrační poplatek za jednu loď je 300,- CZK

- platba při elektronické rezervaci je možná pouze formou platební brány (GoPay): platební

kartou (pro platební karty je potřeba mít aktivovanou službu: platby přes internet; službu aktivujete ve Vaší

bance)

Zrušení registrace/rezervace

- podmínky pro zrušení rezervace:

•  při odhlášení do 7 dnů před vyplutím se vrací 100% registračního poplatku

•  při odhlášení v době6 - 3 dny před vyplutím se vrací 50% registračního poplatku

•  při odhlášení v době2 dny a méně před vyplutím se registrační poplatek nevrací

- registrační poplatek se vrací v plné výši při výšce hladiny vody pod 49,9 cm včetně

Registrační známka:

- je současně i dokladem o registraci

- v den splutí lze známku vyzvednout max. 15 minut před danou hodinou vyplutí

- známka se lepí na přední špičku lodi; na lodi smí být pouze tato jediná aktuální známka

Podmínky vyplutí (platí pro výšku hladiny vody 50 - 60,9 cm i nad 61cm)

-  vyzvednutí registrační známky max. 15 minut před danou hodinou vyplutí

-  kdo nepřijde včas: - rezervace propadá

- nebo může být nabídnuto případné volné místo v jinou hodinu

v daný den

- registrovaná plavidla musí vyplout max. do 15 minut po započetí hodiny splouvání

(s průvodcem i bez průvodce)

Součástí splnění podmínek ke splouvání je nutnost dodržení časového harmonogramu:

1.  00:00 hodin - vyplutí ze Soumarského Mostu, začátek úseku s povinnou registrací

2.  do 02:10 - Dobrá/železniční most, odpočinkové místo s povoleným výstupem na břeh

3.  do 03:40 - Chlum, odpočinkové místo s povoleným výstupem na břeh

4.  do 04:15 - soutok, odpočinkové místo s povoleným výstupem na břeh

5.  do 05:30 - Pěkná, konec úseku s povinnou registrací

- po celý úsek je zákaz výstupu na břeh mimo tato odpočinková místa

Poznámky:

- registrovaný vodák si sleduje nebo se informuje o aktuální výšce hladiny, zda je splouvání

povoleno

- pokud splouváte např. už z Lenory, pečlivě si naplánuje cestu s časovou rezervou (pro

včasné vyzvednutí rezervace a dodržen hodiny vyplutí ze S. Mostu)

- loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám

- je nutné předložit doklad o registraci (potvrzující e-mail o zaplacení registrace)

- každý vodák jede na vlastní nebezpečí (i v případě doprovodu); za nezletilé děti zodpovídá

přítomná zákonná osoba ve smyslu příslušných zákonných norem a předpisů nebo osoba

vykonávající dohled a zodpovídá si za děti

- splouvání se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek