CZ | EN | DE odkaz na video « návrat na rozcestí

Přeprava zavazadel na Vltavě

Pro větší pohodlí nabízíme při splouvání Vltavy přepravu Vašich zavazadel.

Převoz zavazadel je nutno domluvit předem. V objednávce uveďte v kolonce poznámka.

Převážení zavazadel není možné do všech kempů. Některé kempy službu uložení zavazadel neumožňují, nebo je zde špatná přístupová cesta.

Zavazadla přepravujeme za poplatek:

do 30 osob: 400Kč/den

nad 30 osob:550Kč/den

Zavazadla musí být v jedné tašce nebo batohu. Nepřepravujeme volně ležící předměty. (karimatky, tyčky na stan, boty atd.)

Upozornění:

Nepřepravujeme dřevo na oheň, basy piv.

Nenechávejte v zavazadle dokumenty, drahé a křehké věci. (elektroniku, šperky, peníze, sklo, drahé hudební nástroje atd)

V případě poškození zavazadla je možné nárokovat náhradu max.do výše 1000Kč