Trasa:

Vyšší Brod - Rožmberk

Délka:

10 km

Doba jízdy:

3 hodiny

popis:

Trasu lze naplánovat jako lehký polodenní výlet vhodný pro každého. Během cesty budete splouvat 2 jezy. Oba jezy mohou sjíždět i začátečníci. Kousek za druhým jezem dorazíte k vodáckému tábořišti "U Tří Veverek", kde je možné se občerstvit a ochutnat místní speciality, například "veverčí hovínka" - doporučujeme!!! Konec trasy je v Rožmberku, kde vás vyzvedne náš řidič s mikrobusem a odveze Vás zpět do Vyššího Brodu. Pokud vyjedete dostatečně brzy, můžete spojit výlet s prohlídkou hradu Rožmberk. Na tuto část řeky lze vyplouvat i v pozdějších odpoledních hodinách (do 16 hod.). Splutí úseku v podvečer, má své kouzlo a na řece už není velký provoz.